Nog wat vermoeidheid in de benen

Nog wat vermoeidheid in de benen

VoCASA HS1 – Achterhoek Orion HS1: 1 – 3

Na een mislukte zakenreis naar Bosnië zijn we ons gaan richten op VoCASA Nijmegen, een moeilijk team met een goede basis.

Met een vrijdagtraining om de reis uit onze benen te krijgen en om de focus weer te richten op de competitie die voor ons ligt. Met misschien nog wat vermoeidheid in de benen verloren we de eerste set aan VoCASA, die een goede energie en een volle zaal heeft die hen elk punt ondersteunt. Set score 25-19.
Na een wake-up call was het team in staat om de blokkerende trein te laten rollen en door de volgende 3 sets behaalde VoCASA 16-4 de dominantie en hoogte op het net, vooral door de mid blokkeerders. Hoewel de overige setscores dicht bij 19, 28 en 18  lagen, had Orion de controle met ervaring die aantoonde via de diagonale positie die 20 punten scoorde.

We richten ons nu weer snel op Lycurgus thuis, woensdag 12 december om 20.00 uur, zodat we een geweldige match zijn en we de volledige steun van de Achterhoek nodig hebben.

 

* * * *

 

After a unsuccessful business trip to Bosnia we turned are focus on VoCASA, a difficult team with good foundations.

With Fridays training just to get the journey out of our legs and to direct focus back into the league competition ahead. With maybe still some fatigue still in the legs we  lost the first set to VoCASA who have a good energy and a full hall supporting them every point. Set score 19-25.

After a wake up call the team were able to get the blocking train rolling and through the next 3 sets out scored VoCASA 16-4 showing dominance and height at the net especially through the middle blockers.
Although the remaining set scores were close 19, 28 and 18. Orion were in control with experience showing through The diagonal position which scored 20 points.

We now turn our focus again quickly to league leaders Lycurgus at home, Wednesday December 12 at 20.00 hours, which we be a great match and we will need the full force of the Achterhoek in support.

 

Wedstrijd:
Zaterdag 8 december 2018 in Nijmegen
VoCASA HS1 – Achterhoek Orion HS1
Uitslag: 1 – 3
Setstanden:  25-19, 19-25, 28-30, 18-25

 

 

 

 

 

Verslag: Sam Shenton
Foto aanhef: archieffoto Robert van de Gevel